Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Ellen's Yoga & Pilates ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Ellen's Yoga & Pilates en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Voorwaarden Ellen’s Yoga & Pilates

Deelname aan de lessen van Ellen’s Yoga & Pilates betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen:

?        Rittenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

?        De maandelijkse betalingen van abonnementen worden rond de 1ste van elke maand afgeschreven per automatische incasso. De betaling geschiedt dus vooraf.

?       Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling.

?        Restitutie van een rittenkaart is niet mogelijk.

?        Opzegging van een maand abonnement dient uiterlijk 1 kalendermaand (voor de 1e van de maand) per mail of per aangetekende brief te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

?        Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelneemster en Ellen’s Yoga & Pilates het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. Hierbij dient wel een doktersverklaring te worden getoond.

?        Ellen’s Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen tijdig via de website worden gecommuniceerd.

?        De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

?       Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.

?        Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan haar gezondheid wordt de deelneemster geadviseerd de huisarts te raadplegen.

?        Ellen’s Yoga & Pilates is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

  • Ellen’s Yoga & Pilates behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk